Help:Bewerken

Uit WikiFur
Ga naar: navigatie, zoeken

Gelieve zich aan de volgende richtlijnen te houden bij het bewerken van artikels op WikiFur in het Nederlands:


  • Schrijf de term Furry (en derivaten) altijd met hoofdletter, zodat de term duidelijker zichtbaar wordt.
  • Als je een pagina tegenkomt met een redlink, probeer dan deze link aan te vullen door de pagina te creëren. Als je iets fout doet, kan het zo weer ongedaan of verbeterd worden.
  • Houd het netjes en beleefd en let op je grammatica en spelling. Lukt het niet zo goed, vraag dan iemand om hulp, anders wordt WikiFur snel een warboel.
  • Houd je artikel interessant, plaats niet te veel onnodige informatie of overbodige feiten in één blok. Je kan altijd meer inhoud schrijven om deze informatie wat uiteen te drijven.
    • Plaats feiten niet in een simpele lijst, maar verwerk ze liever in een tekstblok. Sommige feiten, zoals bijvoorbeeld softwareversies horen wel thuis in een lijst, anders is het moeilijk bij te houden.


Voor verdere hulp kan je je altijd tot een moderator of administrator wenden, of de handleidingen op WikiFur in het Engels raadplegen.